Niezawisłość sędziowska oraz niezależność sądów - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Niezawisłość sędziowska oraz niezależność sądów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Niezawisłość sędziowska oraz niezależność sądów

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć zagadnienia związane z podstawowymi zasadami ustrojowymi sądownictwa, jakimi są niezawisłość sędziowska oraz niezależność sądów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX