Niezależność prokuratora - OpenLEX

Signerski Remigiusz, Niezależność prokuratora

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Niezależność prokuratora

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć zagadnienia związane z jedną z zasad ustrojowych prokuratury, jaką jest niezależność prokuratora.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX