Niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia jako ciężkie naruszenie obowiązków uzasadniające rozwiązanie przez pracownika... - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia jako ciężkie naruszenie obowiązków uzasadniające rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia jako ciężkie naruszenie obowiązków uzasadniające rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia - omówienie orzecznictwa

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia za pracę wykonaną przez pracownika. Kodeks pracy gwarantuje wszystkim pracownikom, iż wypłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana w z góry określonym terminie, oczywiście wcześniej znanym dla pracownika. Natomiast w przypadku gdy pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia przepisy prawa pracy przewidują szereg negatywnych konsekwencji dla pracodawcy począwszy od konieczności wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego przekazania wynagrodzenia, poprzez karę grzywny dla pracodawcy nie dotrzymującego terminu a skończywszy na prawie pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym. W czasach kryzysu gospodarczego niestety coraz więcej firm ma problem z terminową wypłatą wynagrodzenia. Co przykre powody zjawiska nie tkwią w samym pracodawcy a częściej są pochodną problemów z kontrahentami a precyzyjniej mówiąc z płatnościami realizowanymi przez klientów danej firmy. Warto w takiej sytuacji przeanalizować sytuację firmy i zastanowić się nad rozwiązaniami, które wyprzedzą masowe oświadczenia pracowników o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX