Artymionek Paweł, Citko Adam, Nieważność z mocy ustawy w sprawie frankowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Nieważność z mocy ustawy w sprawie frankowej

Skutek w postaci nieważności umowy kredytowej w sprawie frankowej może zaistnieć w sprawie z dwóch, całkowicie od siebie odrębnych, przyczyn. Z jednej strony nieważność umowy kredytowej może wynikać z przyczyn ogólnych, a więc niezgodności zawartej umowy kredytowej z przepisami prawa (nieważność z mocy ustawy, nieważność bezwzględna). Z drugiej strony nieważność umowy może być skutkiem usunięcia z jej treści klauzul abuzywnych (nieważność, którą można nazwać następczą). Takie rozróżnienie prowadzić musi do pojawienia się kolejnych pytań – który z powyższych przypadków powinien być brany pod uwagę jako pierwszy? Jakie są skutki nieważności? Czy przedsiębiorcy mogą powoływać się na nieważność umów kredytów frankowych?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX