Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę - OpenLEX

Małysa-Sulińska Katarzyna, Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę

Jedna z najważniejszych decyzji administracyjnych wydawanych w toku procesu inwestycyjno-budowlanego czyli decyzja o pozwoleniu na budowę podlega zawartym w k.p.a. regulacjom ogólnym. Regulacje te w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę współistnieją z normami szczególnymi zawartymi w przepisach Prawa ochrony środowiska, a pośrednio również Prawa budowlanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX