Sarbiński Rafał Marcin, Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, która weszła w życie 16.09.2021 r., miała na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jednak rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę nie mają z nim wiele wspólnego. Ustawodawca, walcząc z reprywatyzacją, stworzył mechanizm ograniczający możliwość podważania wszystkich decyzji, niezależnie od ich przedmiotu i związku z reprywatyzacją oraz niezależnie od tego, czy na ich podstawie doszło do nabycia prawa. W konsekwencji powstał twór legislacyjny niezgodny z Konstytucją RP w stopniu oczywistym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX