Koralewski Michał, Niestypizowane czyny nieuczciwej konkurencji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor:

Niestypizowane czyny nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Tak szeroko zakreślona definicja legalna tego typu nielegalnych zachowań sprawia, że nie było możliwym stypizowanie przez ustawodawcę wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji, które mogłyby zostać popełnione. Z uwagi jednakże na konieczność zapewnienia pewności obrotu oraz celem prewencyjnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zdecydowano się na rozwiązanie pośrednie. Prócz ogólnej definicji omawianych czynów, ustawowo określono kilkanaście najbardziej dotkliwych i najczęściej popełnianych antykonkurencyjnych zachowań. Wśród nich wskazać należy przykładowo na wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też nieuczciwą i zakazaną reklamę. Praktyka obrotu gospodarczego ujawnia jednakże nadal występowanie kolejnych czynów, które mogą być kwalifikowane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX