Wolanin Marian, Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - przesłanki odebrania prawa własności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 czerwca 2017 r.
Autor:

Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - przesłanki odebrania prawa własności

Przedmiotem opracowania jest analiza prawna przepisu art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, traktującego o uregulowaniu na rzecz podmiotów publicznoprawnych stanu prawnego nieruchomości nie będących ich własnością, a zajętych pod drogi publiczne. Z mocy powołanego przepisu od dnia 1 stycznia 1999 r. na nieruchomościach lub ich częściach potocznie zwanych prywatnymi (niepublicznymi), zajętych pod drogi publiczne, pojawił się nowy, zdefiniowany ich właściciel, w postaci Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa samorządowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX