Wolanin Marian, Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - odszkodowanie za odebranie prawa własności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - odszkodowanie za odebranie prawa własności

Odebranie prawa własności z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną należy uznać za mające charakter wywłaszczeniowy w znaczeniu konstytucyjnym, skoro następuje niezależnie od woli dotychczasowego właściciela. Również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 marca 2000 r., P. 5/99 potwierdził wywłaszczeniowy charakter omawianego przepisu. Komentarz szczegółowo omawia problematykę ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w oparciu o ten artykuł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX