Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - OpenLEX

Wycisk Urszula, Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Jednostkom samorządu terytorialnego przyznane zostało prawo do udzielania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dotacji celowych na cele publiczne, związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Najczęściej stosowaną formą zlecania i udzielania dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest tryb określony w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W komentarzu omówione zostały najczęściej występujące nieprawidłowości na etapie stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX