Karciarz Mateusz, Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym przez samorządowe zakłady budżetowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym przez samorządowe zakłady budżetowe

W komentarzu omówione zostały najczęściej występujące w praktyce nieprawidłowości w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym przez tworzone (powoływane) przez jednostki samorządu terytorialnego (ich organy stanowiące) samorządowe zakłady budżetowe. Nieprawidłowości te pojawiają się nie tylko w przypadku funkcjonowania zakładów budżetowych, których głównym (bądź jedynym) zadaniem jest gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi, ale również w przypadku zakładów realizujących inne zadania należące do zadań własnych JST, do realizacji których otrzymały w trwały zarząd określony majątek komunalny (głównie nieruchomości komunalne). Celem autora jest wskazanie w niniejszym opracowaniu najczęstszych błędów, aby osoby odpowiedzialne za gospodarowanie mieniem komunalnym w samorządowych zakładach budżetowych (głównie ich kierownicy) mogły w przyszłości się ich ustrzec.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX