Nieprawidłowości w gospodarce finansowej instytucji kultury - OpenLEX

Liżewski Sławomir, Nieprawidłowości w gospodarce finansowej instytucji kultury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w gospodarce finansowej instytucji kultury

Instytucje kultury będąc jednostkami sektora finansów publicznych podlegają finansowaniu ze środków publicznych. W praktyce ich działalności mogą zdarzyć się przypadki nieprawidłowości związane z gospodarowaniem tymi środkami. Nieprawidłowości mogą dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez organizatora, jak i samej instytucji kultury.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX