Sendrowski Paweł , Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych

Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej poza niewątpliwymi korzyściami wiąże się jednocześnie z różnymi zobowiązaniami oraz odpowiedzialnością za prawidłowy, zgodny z prawem krajowym i wspólnotowym, jak również zasadami danego programu przebieg projektu. Naruszenia i błędy mogą niestety pojawić się na każdym etapie realizacji projektu – przy wyborze wykonawców oraz w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy ponoszeniu wydatków, realizacji wskaźników projektu, czy nawet w trakcie utrzymania jego trwałości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX