Nieprawidłowe praktyki gmin w zakresie uchylania części planów miejscowych i ich negatywny wpływ na rynek inwestycyjny - OpenLEX

Sługocka Martyna, Nieprawidłowe praktyki gmin w zakresie uchylania części planów miejscowych i ich negatywny wpływ na rynek inwestycyjny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowe praktyki gmin w zakresie uchylania części planów miejscowych i ich negatywny wpływ na rynek inwestycyjny

Celem prawodawcy jest aby teren całego kraju został objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie nie wprowadził on obowiązku uchwalania planów dla wszystkich obszarów, pozostawiając decyzję w tym zakresie organom gmin. O ile powstanie nowego planu miejscowego jest procedurą powszechną i nie budzi kontrowersji, to wiele zastrzeżeń budzi praktyka gmin polegająca na uchylaniu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W komentarzu omówiono praktykę gmin w tym zakresie oraz dokonano jej oceny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX