Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowa diagnoza − aspekty medyczno-prawne

Komentarz poświęcony jest tematyce nieprawidłowej diagnozy. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia prawne i medyczne wiążące się z analizowaną problematyką. Opisano błędne rozpoznanie w praktyce lekarskiej przy wykorzystaniu przykładów z codziennej praktyki lekarskiej oraz okoliczności, w jakich lekarz nie ponosi odpowiedzialności. Omówiono również odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem błędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?