Ambroziewicz Maciej, Niepełnosprawny w pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 26 października 2023 r.
Autor:

Niepełnosprawny w pracy

Osoby niepełnosprawne stanowią dużą i zróżnicowaną grupę społeczną, połączoną wysokim ryzykiem wykluczenia. Praca daje im istotne źródło dochodów, będąc podstawowym czynnikiem samodzielności, sprzyjającym ich integracji społecznej i podniesieniu standardu życia. Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogą odnieść również pracodawcy, zyskując nie tylko wdzięcznych i lojalnych pracowników, ale także subsydia płacowe, zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON, zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy, czy w końcu zwolnienia podatkowe. Czy zatrudniając osoby niepełnosprawne, pracodawca ma obowiązek podjąć dodatkowe działania związane z bhp?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX