Krywan Tomasz, Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Autor omawia w nim przesłanki opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, charakteryzuje zasady powstawania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatku oraz sposób dokumentowania podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego przekazania towarów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX