Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego w podatku od towarów i usług - OpenLEX

Gumola Mariusz, Postrzech Łukasz, Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego w podatku od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego w podatku od towarów i usług

Komentarz zawiera omówienie zasad opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania pojazdów samochodowych. Autorzy, posiłkując się licznymi przykładami, wskazują na przesłanki opodatkowania, podstawę oraz zasady dokumentowania nieodpłatnego przekazania pojazdu samochodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX