Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Nieodpłatna pomoc prawna online w czasach epidemii

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – dalej u.n.p.p., w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zagadnienia opisane w publikacji dotyczą poradnictwa online oraz poradnictwa stacjonarnego poza oficjalną siedzibą urzędu, raportowania, dokumentowania porad w kontekście tajemnicy adwokackiej/radcowskiej, karty pomocy, bezpieczeństwa danych, terminów, dowodów oraz bezpieczeństwa związanego z epidemią.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?