Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Nienależne świadczenie otrzymane przez akcjonariusza w praktyce notarialnej

Podobnie jak w przypadku wspólników spółki z o.o., również akcjonariusze spółek akcyjnych są zobowiązani do zwrotu nienależnie otrzymanych od spółki świadczeń. Przy czym występują różnice w regulacjach dotyczących obu spółek, m.in. możliwości wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności akcjonariuszy oraz członków organów spółki, czy posiłkowej odpowiedzialności pozostałych wspólników.

Ponadto wiele kwestii związanych z powyższym obowiązkiem nie zostało dotychczas jednoznacznie rozstrzygniętych, a spory dotyczą tak ważkich kwestii, jak podmiotowy i przedmiotowy zakres omawianej instytucji prawnej, w tym m.in. konieczności zwrotu świadczeń niewynikających wprost ze stosunków korporacyjnych. Odrębnym zagadnieniem jest możliwość stosowania względem wspólników i członków organów spółki przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu oraz o świadczeniach nienależnych.

Ze względu na to, że niektóre spośród wskazanych instytucji są powiązane z brzmieniem statutu spółki lub uchwałami akcjonariuszy, niezbędne jest również omówienie tego zagadnienia w kontekście czynności notarialnych podejmowanych w spółkach akcyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?