Ćwiek Piotr, Ćwiek Witold, Nielegalny wyrąb drzew w lesie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Nielegalny wyrąb drzew w lesie

Prezentowana publikacja jest kolejną z cyklu komentarzy poświęconych zasadom prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. Autor omawia w niej przepisy związane z legalnym pozyskiwaniem drewna z lasu oraz zasady odpowiedzialności za złamanie tych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX