Rosa Agnieszka, Niektórym płatnikom składkę wypadkową w nowej wysokości ustali ZUS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Niektórym płatnikom składkę wypadkową w nowej wysokości ustali ZUS

Płatnicy, którzy w tym roku po raz trzeci sporządzili i wysłali druk ZUS IWA w kwietniu otrzymają pismo z ZUS z nową stawką składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access