Ziółkowski Paweł, Niekaralność kierowcy w transporcie drogowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor:

Niekaralność kierowcy w transporcie drogowym

Prowadząc firmę transportową należy zabiegać o dobrą reputację, co w przypadku transportu oznacza niekaralność za niektóre przestępstwa. Co więcej: zatrudniając kierowców, należy wybierać takich, którzy nie byli karani, przy czym nie każde przestępstwo popełnione przez kandydata na kierowcę będzie uniemożliwiało wykonywanie zawodu. Oznacza to, że w każdej firmie transportowej osoby zatrudniające kierowców muszą mieć zestawienie przestępstw, które powinny powodować odmowę zatrudnienia danej osoby. W komentarzu dokonano przeglądu przestępstw, których popełnienie uniemożliwia wykonywanie transportu drogowego, uwzględniono również formalne warunki skazania i kwestię zatarcia skazania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX