Niebieska Karta w praktyce szkolnej i przedszkolnej - OpenLEX

Barszczewska Bożena, Niebieska Karta w praktyce szkolnej i przedszkolnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Niebieska Karta w praktyce szkolnej i przedszkolnej

Od 18 października 2011 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" – dalej r.p.n.k., dotyczące przemocy domowej. Przepisy r.p.n.k. nakładają na szkoły i placówki oświatowe konkretne zadania w ramach procedury "Niebieskie Karty". Obowiązki szkoły w ramach procedury "Niebieskie Karty" związane są z dostrzeżeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia i zgłoszeniem problemu, które uruchomi procedury udzielania pomocy ofierze przemocy domowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX