Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy - OpenLEX

Majer Roman, Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy

Dokonując analizy warunków pracy oraz oceny ryzyka zawodowego, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki środowiska pracy. W komentarzu została wskazana klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy na podstawie normy PN-Z-08052:1980 - Ochrona pracy - Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy - Klasyfikacja.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?