Nawiezienie ziemi na grunt a prawo ochrony środowiska - OpenLEX

Kościuk Agata, Nawiezienie ziemi na grunt a prawo ochrony środowiska

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nawiezienie ziemi na grunt a prawo ochrony środowiska

Komentarz praktyczny przedstawia regulacje z zakresu prawa ochrony środowiska dotyczące statusu prawnego wydobytej ziemi, określone w przepisach odpadowych sposoby jej zagospodarowania, a także warunki wykorzystania wydobytej ziemi przez przedsiębiorców oraz osoby fizyczne/jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami. W opracowaniu omówiono niezbędne zezwolenia oraz przewidziane w przepisach prawa ochrony środowiska konsekwencje niezgodnego z prawem wykorzystywania odpadowej ziemi.

Komentarz praktyczny jest skierowany do organów administracji publicznej, podmiotów wytwarzających odpady ziemi oraz wykorzystujących takie odpady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX