Lesińska Joanna, Nauczanie zdalne - obowiązki, dyrektorów i nauczycieli, czas pracy i wynagradzanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nauczanie zdalne - obowiązki, dyrektorów i nauczycieli, czas pracy i wynagradzanie

W przypadku zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz do 31.08.2022 r. dyrektorzy mają obowiązek zorganizowania m.in. realizacji podstawy programowej, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w sposób zdalny, bez obecności uczniów i wychowanków na zajęciach w siedzibie szkoły i placówki. Z jednej strony przepisy dają dyrektorom i nauczycielom sporą swobodę w realizacji zadań szkoły i placówki, z drugiej zaś – nakładają na nich odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z nich w czasie stanu epidemii według rozwiązań przyjętych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Opracowanie, które prezentuje w szczególności zadania szkół i placówek, przykładowe metody wykorzystywane do nauki zdalnej, zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli - w czasie wyłącznie zdalnego kształcenia oraz dodatkowe rozwiązania dotyczące kształcenia zawodowego, można w szczególności polecić dyrektorom i nauczycielom publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access