Wojtczak Bogusława, Nauczanie zdalne – monitorowanie postępów ucznia, weryfikowanie ich wiedzy i umiejętności, ocenianie i egzaminowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Nauczanie zdalne – monitorowanie postępów ucznia, weryfikowanie ich wiedzy i umiejętności, ocenianie i egzaminowanie

Od 1 września 2020 r. szkoły mogą ograniczyć w całości lub w części funkcjonowanie z powodu epidemii koronowirusa. W okresie czasowego ograniczenia działalności szkół, nie stosuje się niektórych dotychczasowych przepisów związanych z ich pracą, między innymi zasad oceniania.

Niniejsza publikacja jest przede wszystkim próbą znalezienia odpowiedzi na pojawiające się pytania i ma na celu wspomóc dyrektorów szkół w zakresie realizacji § 1 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 znowelizowanego rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. Opracowanie dotyczy szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży. Szkoły dla dorosłych i szkoły policealne mogą stosować zaproponowane rozwiązania w zakresie, w jakim ich dotyczą.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access