Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Naruszenie norm prawa podatkowego

Komentarz poświęcony jest ogólnej charakterystyce naruszenia norm prawa podatkowego w świetle ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s. Autor w szczególności wskazuje na zasadność sankcji karnych skarbowych w ochronie norm prawa podatkowego, definiuje normy prawa podatkowego, prawo karne skarbowe, ustawowe znamiona poszczególnych czynów zabronionych, a także sankcje karne skarbowe za naruszenie norm prawa podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?