Kryczka Sebastian , Naruszenia z zakresu BHP jako podstawa nakładania kar porządkowych - praktyczne wątpliwości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Naruszenia z zakresu BHP jako podstawa nakładania kar porządkowych - praktyczne wątpliwości

Bezpieczne wykonywanie pracy wymaga właściwych działań ze strony nie tylko pracodawcy, lecz także samych zatrudnionych. W przypadku dopuszczenia się naruszeń w powyższym zakresie pracodawca ma prawo stosować przepisy o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Przepisy dotyczące odpowiedzialności porządkowej nie są regulacją precyzyjną, która pozwalałaby na bezproblemowe stosowanie kar porządkowych. Opracowanie odnosi się do kluczowych wątpliwości, jakie może mieć pracodawca co do stosowania przepisów o pracowniczej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX