Bieńkowska Agnieszka, Należyta staranność w VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Należyta staranność w VAT

Opublikowany 25.04.2018 r. przez Ministerstwo Finansów dokument pt.: Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych stanowi zbiór wskazówek do oceny, czy podatnik dochował należytej ostrożności i staranności w transakcjach, w których uczestniczył, i czy w związku z tym może mu zostać odebrane prawo do odliczenia VAT naliczonego, jeśli okaże się, że transakcje te posłużyły wyłudzeniu lub oszustwom w zakresie VAT. Jakkolwiek dokument sam w sobie nie jest skierowany bezpośrednio do podatników, lecz do organów podatkowych celem stosowania w toku kontroli, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów podjęcie wskazanych w nim działań przez samych podatników ma zwiększać istotnie prawdopodobieństwo uznania, że należyta staranność została dochowana. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie tych wskazówek i wytycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX