Kowalski Radosław, Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor:

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Pomimo, że gotowa była nowa ustawa z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej regulująca zasady funkcjonowania administracji podatkowej, to jednak ustawodawca nie zdecydował się na jej wprowadzenie. Wygrała inna koncepcja działania organów podatkowych, kontroli skarbowej i celnych. Uchwalono ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX