Mania Marcin Jan, Najważniejsze zmiany w windykacji w 2020 roku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Najważniejsze zmiany w windykacji w 2020 roku

1.Wprowadzenie

Miniony rok obfitował w wiele znaczących zmian mających znaczny wpływ na cały rynek obrotu wierzytelnościami. Sztandarowymi przykładami tych zmian są oczywiście wprowadzone nowe ustawy regulujące działalność komorników sądowych, tj. ustawa z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych i ustawaz 22.03.2018 r. o komornikach sądowych – dalej u.k.s. Dokonały one iście kopernikańskiego przewrotu w dotychczasowej formie postępowań egzekucyjnych, a co za tym idzie – w całej szeroko pojętej windykacji. Także zaplanowane oraz wchodzące z początkiem 2020 r. zmiany będą miały realne przełożenie na sytuację podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami. Pakiet zmian, zwanych potocznie antyzatorowymi, ma za zadanie wyrównać pozycję podmiotów nieproporcjonalnych. W niedalekiej przyszłości należy spodziewać się dalszych zmian, zarówno ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do rozwiązań legislacyjnych, jak i ze strony organizacji zrzeszających podmioty profesjonalnie trudniące się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX