Bogutyn Katarzyna, Najważniejsze zmiany w prawie upadłościowym po nowelizacji z 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Najważniejsze zmiany w prawie upadłościowym po nowelizacji z 2019 r.

1.Wprowadzenie

Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stale rośnie. W 2016 r. do sądów wpłynęły 8694 wnioski, w 2017 r. – 11 120, w 2018 r. natomiast już 12 719 wniosków. Dla porównania, przed poprzednią nowelizacją, które weszła w życie 1.01.2016 r., w 2014 r. sądy upadłościowe odnotowały wpływ 300, a w 2015 r. – 5616 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej .

Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, autor kolejnej „dużej” nowelizacji Prawa upadłościowego, zwiększona liczba spraw ujawniła wiele problemów związanych ze stosowaniem znowelizowanej ustawy, a lawinowy wręcz wzrost liczby wniosków spowodował ogromne obciążenie sądów upadłościowych. Odpowiedzią na te i inne słabości mają być kolejne zmiany w ustawie z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe – dalej pr. up., wprowadzone na mocy ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

2.Ujednolicenie sytuacji prawnej osób fizycznych

Pierwsza poważna zmiana dotyczy praktycznego ujednolicenia sytuacji prawnej osoby fizycznej prowadzącej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX