Mierzwińska-Lorencka Joanna, Najważniejsze zmiany dużej nowelizacji procedury karnej z 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Najważniejsze zmiany dużej nowelizacji procedury karnej z 2019 r.

Komentarz opisuje zmiany w zakresie postępowania karnego, jakie zostały wprowadzone po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. Zmiany w zakresie postępowania karnego dotyczą szeregu instytucji. Nowelizacja wprowadza wiele rewolucyjnych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie postępowania karnego, dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminowanie błędów legislacyjnych ustawy. W ramach daleko idącej nowelizacji doszło do ograniczenia zasady bezpośredniości, a także wprowadzono mechanizmy mające zapobiegać zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych. Nowelizacja w istotny sposób zmieniła formułę uzasadnień wyroków. Istotne zmiany obejmują również strony postępowania, w tym świadków i pokrzywdzonych, a także pełnomocników procesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX