Białek Tadeusz, Serzysko Agnieszka, Najistotniejsze zmiany dla banków wynikające z Tarczy Antykryzysowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Najistotniejsze zmiany dla banków wynikające z Tarczy Antykryzysowej

Niniejszy komentarz przybliża kompleksowo zasady funkcjonowania przepisów pakietu tzw. tarcz antykryzysowych oraz innych przepisów okołotarczowych (wskazanych odpowiednio w komentarzu) w odniesieniu do banków, przechodząc przez najważniejsze z przepisów tarcz, mających bezpośrednie lub pośrednie zastosowanie w stosunku do banków. Omawiane przepisy odnoszą się do horyzontu czasowego, jaki wyznacza epidemia i stan zagrożenia epidemicznego, gdyż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 13.05.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 16.05.2022 r. obowiązuje w Rzeczypospolitej Polsce stan zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym postanowienia odpowiednich aktów prawnych nadal mają zastosowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX