Kamińska Anna, Najem okazjonalny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Najem okazjonalny

Komentarz poświęcony jest w całości najmowi okazjonalnemu, a więc instytucji prawnej, która daje właścicielom lokali mieszkalnych - będących osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali - nowe narzędzie ochrony przed najemcami, którzy pomimo ustania stosunku najmu odmawiają dobrowolnego opuszczenia lokalu i uporczywie zajmują lokal bez tytułu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX