Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Najczęstsze błędy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - konsekwencje

W komentarzu wskazano kluczowe błędy popełniane przez organy wykonawcze gminy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. W szczególności zwrócono uwagę na przesłanki materialne wydawania przedmiotowych decyzji i wątpliwości związane z przepisami sformułowanymi w sposób nieprecyzyjny. Ujęto również kluczowe proceduralne dylematy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?