Nowak Maciej Jacek, Najczęstsze błędy przy uchwalaniu przez gminę planów miejscowych i studiów uwarunkowań skutkujących stwierdzeniem nieważności przez wojewodę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Najczęstsze błędy przy uchwalaniu przez gminę planów miejscowych i studiów uwarunkowań skutkujących stwierdzeniem nieważności przez wojewodę

Celem komentarza jest określenie najważniejszych błędów popełnianych przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Skupiono się na błędach związanych z treścią niniejszych aktów (ze szczególnym uwzględnieniem planów miejscowych). Zarekomendowano przy każdej z poruszanych płaszczyzn możliwe do zrealizowania dobre praktyki. Zwrócono również uwagę na problemy, które mogą się pojawić, z perspektywy szerszych skutków w polityce przestrzennej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX