Golba Jan, Najczęściej popełniane błędy przy składaniu oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów, prezydentów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu oświadczeń majątkowych wójtów, burmistrzów, prezydentów

Niedoskonałość norm prawnych regulujących kwestie oświadczeń majątkowych czy też niefrasobliwość ze strony wójtów, burmistrzów i prezydentów przy ich wypełnianiu sprawiają, że składane przez wskazane wyżej podmioty oświadczenia często zawierają błędy. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą się wiązać z daleko idącymi konsekwencjami w postaci wygaśnięcia mandatu czy też odpowiedzialnością karną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX