Marciniak Jarosław, Nagrody w systemie wynagrodzeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nagrody w systemie wynagrodzeń

Nagrody wraz z wyróżnieniami są jedną z popularniejszych dodatkowych form gratyfikacji pracowników, chociaż zwykle są one „poza systemowe” – czyli nie są one w żaden sposób uregulowane. Nagrody nierzadko wzbudzają sporo kontrowersji, uznaniowość nagród przekłada się zwykle na całkowitą subiektywność w ich przyznawaniu. Pracodawcy traktują nagrody i wyróżnienia jako element zupełnie dowolny, poza wszelką kontrolą i ustaleniami. Ta praktyka niezupełnie zgodna jest z prawem pracy, ponadto nawet najbardziej „uznaniowe” nagrody mogą być w jakiś sposób ujęte i określone w funkcjonującym w danym zakładzie pracy systemie wynagrodzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX