Culepa Michał, Nagrody nauczycielskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nagrody nauczycielskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Nauczycielom, co do zasady, nie przysługują premie i podobne świadczenia pieniężne. Jednak, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, wszystkie organy prowadzące szkoły publiczne, obowiązane są utworzyć fundusze nagród dla nauczycieli. Komentarz omawia tematykę nauczycielskich nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX