Culepa Michał, Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika. Jest to odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa pracy czas. Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00), oraz z dnia 3 lutego 2010 r. (II PK 199/2009, M.P.Pr. 2010, nr 5, poz. 226) wskazał, że istotą gratyfikacji jubileuszowej jest nagradzanie pracy u jednego pracodawcy lub w jednym zawodzie. Gratyfikacja jubileuszowa jest więc świadczeniem fakultatywnym, o charakterze zakładowym, branżowym lub zawodowym. Komentarz omawia warunki, jakie należy spełnić aby uzyskać nagrodę jubileuszową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX