Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/21

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, jego formy, wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla pracowników nadzoru pedagogicznego, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także nauczycieli.

Opacowanie zawiera również zagadnienia sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?