Suckiel Izabela, Nadzór pedagogiczny w czasie pandemii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nadzór pedagogiczny w czasie pandemii

Od roku wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy – uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Wciąż szukamy najlepszych rozwiązań, aby nauka przebiegała w sposób sprawny i efektywny. Aby uczniowie niczego nie stracili i mogli się rozwijać. Aby nauczyciele mieli coraz lepsze warunki do realizacji zdalnego nauczania. Aby rodzice mieli poczucie, że nauka zdalna nie jest gorsza od tradycyjnej. A jednym z koniecznych warunków jest sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX