Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Nadzór nad sądami powszechnymi

Nadzór administracyjny nad działalnością organizacyjną sądów powszechnych to jedno z najważniejszych zagadnień związanych z władzą sądowniczą, wzbudzające od lat szereg kontrowersji. Nowelizacja ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) – dalej p.u.s.p. – dokonana ustawą z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452) zwiększa wyraźnie nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?