Nadzór nad notariatem i działalnością notariuszy - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Nadzór nad notariatem i działalnością notariuszy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nadzór nad notariatem i działalnością notariuszy

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, jest niezależny i niezawisły. Przy dokonywaniu czynności notarialnych jest samodzielny, ale działa w imieniu państwa. Dlatego państwo zastrzegło sobie kontrolę nad działalnością notariuszy; kontrolę tę w imieniu państwa sprawuje Minister Sprawiedliwości. Nad działalnością notariuszy nadzór sprawuje również samorząd notarialny. Rada właściwej izby notarialnej czuwa nad właściwym wykonywaniem przez notariuszy obowiązków i przestrzeganiem powagi i godności zawodu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowego ujęcia problematyki nadzoru nad notariatem i działalnością notariuszy regulowanej przez ustawę Prawo o notariacie. Z uwagi na obszerność tematu analiza problematyki skupia się na przedstawieniu: strony przedmiotowej i podmiotowej nadzoru, kryteriów i środków nadzoru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX