Nadzór nad gospodarką leśną - OpenLEX

Grzejszczak Paweł, Nadzór nad gospodarką leśną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nadzór nad gospodarką leśną

Komentarz jest interesującym przewodnikiem po prawnych aspektach prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną. Określa on podział kompetencji na poszczególne organy oraz opisuje przyznane im narzędzia. Opisane zostały także zasady prawidłowej gospodarki leśnej i sposoby jej prowadzenia. Komentarz będzie interesującą lekturą dla pracowników lasów państwowych oraz administracji samorządowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX