Nadzór i kontrola laboratorium diagnostycznego - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Nadzór i kontrola laboratorium diagnostycznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nadzór i kontrola laboratorium diagnostycznego

Świadczeniodawcy medyczni, w tym laboratoria medyczne, podlegają kontroli różnorodnych, uprawnionych ustawowo organów. Przedmiotem analizy jest przybliżenie problematyki kontroli w medycznym laboratorium diagnostycznym. Analiza opisuje najpopularniejsze w praktyce organy kontroli i możliwe sankcje nakładane na laboratoria w efekcie stwierdzonych podczas kontroli uchybień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX