Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nadużycie prawa procesowego – nowa instytucja w związku z nowelizacją KPC

Nie ma wątpliwości, że prawo do sądu gwarantowane w art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz w art. 6 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w dniu 4 listopada 1950 r. w Rzymie obejmuje m.in. prawo do rzetelnego procesu, czyli do ukształtowania procedury sądowej zgodnie z postulatami sprawiedliwości i jawności. Gwarancje realizacji prawa do rzetelnego procesu są zawarte w konkretnych regulacjach kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), a nowelizacja dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw nie zmodyfikowała podstawowych zasad procesowych. Wprowadziła jednakże rozwiązania, które pozwolą przeciwdziałać nadużywaniu przez strony ich uprawnień procesowych. Wszystkie omawiane niżej regulacje zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. wejdą w życie z dniem 7 listopada 2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?